BEZPEČNOSTNÍ TABULKY CZ
  Uživatel - Bezpečnostní tabulky CZ Uživatel: [přihlásit]
  Nákupní košík - Bezpečnostní tabulky CZ Pokladna: 0,00 Kč
 

 

bezpečnostní tabulky klientcentrum-nápověda

Klientské centrum

 
 

Registrace nového uživatele → Zapomenuté heslo →


Fotoluminiscenční značky a značení,
luminiscenční bezpečnostní tabulky

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, v §2, odst. 4. praví: "Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu." Takový stav nastává především při požárech budov, kdy v závislosti na intenzitě požáru, mohou být ohroženy i lidské životy. Literu zákona lze dodržet v zásadě dvěma způsoby: buďto použitím nouzového osvětlení se záložním zdrojem elektrické energie nebo instalováním bezpečnostního značení vyrobeného z fotoluminiscenčního materiálu. Nutno hned na úvod říci, že ze dvou zmíněných řešení je použití fotoluminiscenčního značení tím levnějším.

Vyrábíme a dodáváme fotoluminiscenční (samosvítivé) bezpečnostní tabulky, značky a značení, kterými lze požadavek Nařízení vlády č. 375/2002 Sb. plně uspokojit. Fotoluminiscenční tabulky a značky jsou v požadavku Nařízení 375/2017 Sb. plnohodnotnou alternativou k osvětlení z náhradních zdrojů a kombinací jednotlivých značek s fotoluminiscenčním značením únikových cest lze vytvořit souvislý naváděcí systém umožňující bezpečnou evakuaci osob v co nejkratší době. Svou jasnou viditelností se toto značení stává základním a rozhodujícím předpokladem úspěšné evakuace, která musí proběhnout v prvních max. 30 minutách požáru nebo jiné krizové situace. (Pozor však na předpisy pro nové nebo rekolaudované stavby, kde mohou být požadavky na osvětlení z náhradních zdrojů odlišné.)

Předpoklad úspěšnosti fotoluminiscenčního značení v krizové situaci je dán viditelností každé jednotlivé fotoluminisceční tabulky. Tato viditelnost je určena dobou dosvitu a intenzitou jasu, která je pro různé materiály rozdílná. Doba dosvitu je hodnota důležitá pro určení doby funkčnosti únikového systému. Hodnoty jasu (obvykle po 10 a 60 minutách) nám pak určují, jak dobře bude tento systém viditelný po uplynutí dané doby. K výrobě únikových a požárních značek používáme fotoluminiscenční materiál několikanásobně překračující požadavky svítivosti předepsané normou DIN 67510 používané v zemích EU.

Fotoluminiscenční tabulky a značky vyrábíme a dodáváme v provedení samolepící fólie nebo plast. Zda instalovat samolepící či plastové značky je do jisté míry dáno charakterem místa, kde má být tabulka instalována. Samolepící fotoluminiscenční značku použijeme v případě umístění na hladkém povrchu (kov, sklo, apod.), plastovou v případě montáže na porézní podklad (omítku, zdivo).

 

Fotoluminiscenční materiál - technická data

Svítivost po 10-ti minutách po 60-ti minutách
Hodnoty měřené 400 mcd/m2 50 mdc/m2
Požadované hodnoty (dle DIN 67510) 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2

 

Dosvit se pohybuje v řádu desítek hodin. Vzhledem k velmi vysokým hodnotám svítivosti (80-ti násobek normovaného minima) není měřen, ale lze jej v porovnání s méně svítivými materiály informativně odhadnout přibližně na 5400 minut (svítivost 0,2 mcd/m2).

Další technické údaje:

Materiál Luminiscenční potahovaná PVC fólie samolepící
Povrchová úprava Transparentní PVC potažená
Lepidlo Akrylátové
Lepivost 23N / 25mm
Aplikační teplota minimum +5°C
Podkladový papír Silikonový 165g/m2
Síla papíru 0,20 mm
Síla fólie 0,25 mm s lepidlem
Celková síla 0,45 mm
Životnost venkovní použití 7 let, vnitřní použití 20 let
Teplotní odolnost

do 100°C

Odolnost proti solné mlze ve shodě s DIN 50021 - SS.

 

Montáž a návod na lepení bezpečnostních značek

Samolepící tabulky

Plastové tabulky

 

Údržba a čištění bezpečnostních tabulek

 


 

Zboží bylo přidáno do košíku